Основи методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Золотава, А. В.
Родін, Р. П.
Мостовенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі на основі існуючої теорії визначення геометричних параметрів різальної частини інструмента, розроблено основні положення методології їх визначення на стадії проектування. з врахуванням умов проведення процесу різання, інструмента, умови роботи різального інструменту, процесу різання, площини різання. Розроблено основні етапи визначення геометричних параметрів, які є основою загальної методології, а саме: визначення характеру швидкості руху інструмента відносно заготовки для заданого профілю деталі, визначення положення поверхонь різання в точках різальної кромки у відповідній системі координат, визначення поверхонь передньої та задньої та нормалей до передньої і задньої поверхонь в точці різальної кромки у відповідній системі координат, розрахунок геометричних параметрів в точках різальної кромки в відповідних системах координат. Дана методологія є основною створення САПР визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів з врахуванням умов проведення процесу різання. Використання основних положень загальної методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів розкриває широкі перспективи для їх визначення та уточнення на стадії проектування, що значно підвищить працездатність інструмента.

Опис

Ключові слова

геометричні параметри інструмента, різальна кромка, системи координат, геометрические параметры инструмента, режущая кромка, системи координат, geometric parameters of tool, cutting edge, coordinate system

Бібліографічний опис

Золотава А. В. Основи методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів / А. В. Золотава, Р. П. Родін, О. В. Мостовенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 44 - 50. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced