Вплив органо-мінеральних комплексних добавок на властивості анкерних розчинів на основі лужного портландцементу

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кривенко, П. В.
Петропавловський, О. М.
Руденко, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "Видавництво "БАРМИ"

Анотація

Розглянуто напрямок ефективного використання лужних портландцементів в якості основи анкерних розчинів з точки зору отримання безусадочних цементуючих систем та забезпечення їх високих фізико-механічних властивостей. Досліджено вплив комплексів мінеральних і органічних сполук на технологічні та фізико-механічні властивості лужного портландцементу системи «портландцементний клінкер - метасилікат натрію» з формуванням ефективної структури штучного каменя, протидіючою деформаціям усадки. За комплексним впливом виявлено, що найбільш ефективні органо-мінеральні багатофункціональні добавки представлені системою «сіль-електроліт – поверхнево-активна речовина». При необхідному сповільненні строків тужавлення цементу забезпечується ефект компенсованої усадки - розширення в межах 0,062 мм/м або незначної усадки в межах 0,017 мм/м при використанні в системі Na2SO4 і NaNO3 відповідно. За допомогою методів фізико- хімічного аналізу ефект компенсованої усадки пояснено більшою кристалізацією гідросилікатів та гідроалюмінатів з утворенням додатково сульфатвміщуючого натрієво-кальцієвого гідроалюмінату (для системи на основі Na2SO4) або з формуванням кристалічного гідронітроалюмінату кальцію (для системи на основі NaNO3) з відповідним напруженням структури штучного каменю. Вказано на перспективність використання лужних портландцементів, модифікованих запропонованими органо- мінеральними комплексами, в якості основи для анкерних розчинів.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, лужний портландцемент, поверхнево-активна речовина, сіль-електроліт, аніони, комплексна добавка, структуроутворення, строки тужавлення, міцність, усадка

Бібліографічний опис

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин / П. В. Кривенко, О. М. Петропавловський, І. І. Руденко // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. - Київ, 2019. - Вип. 60. - С. 18 - 26. - Бібліогр. : 27 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset