Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті представлені оцінка та аналіз існуючих конструкцій конусних дробарок з ексцентриковим та інерційним приводами. Проведена їх критеріальна оцінка та побудовані гістограми, на основі яких зроблені висновки відносно найбільш перспективних моделей конусних дробарок з метою їх удосконалення. Наведено результати теоретичних досліджень робочого процесу конусних дробарок у вигляді графіка витрат енергії в залежності від степеня дроблення при різних частотах обертання рухомого конуса та залежність вартості дроблення від крупності готового продукту.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, конусна дробарка, ексцентрик, критеріальна оцінка, вібрація, cone crusher, eccentric, criteria of estimation, vibration
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук, В. Кучинський // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 88. – С. 47 - 55. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання