Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок

Ескіз

Дата

2016

Автори

Назаренко, І. І.
Міщук, Є. О.
Кучинський, В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті представлені оцінка та аналіз існуючих конструкцій конусних дробарок з ексцентриковим та інерційним приводами. Проведена їх критеріальна оцінка та побудовані гістограми, на основі яких зроблені висновки відносно найбільш перспективних моделей конусних дробарок з метою їх удосконалення. Наведено результати теоретичних досліджень робочого процесу конусних дробарок у вигляді графіка витрат енергії в залежності від степеня дроблення при різних частотах обертання рухомого конуса та залежність вартості дроблення від крупності готового продукту.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, конусна дробарка, ексцентрик, критеріальна оцінка, вібрація, cone crusher, eccentric, criteria of estimation, vibration

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук, В. Кучинський // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 88. – С. 47 - 55. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset