Вип. 88

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/121

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Транспортно-пересадочний вузол як елемент планувальної структури міста
  (КНУБА, 2016) Бондар, А.
  В статті проведено аналіз існуючих визначень поняття ««транспортно-пересадочний вузол» та запропоновано нове, що розглядає його, як елемент транспортно-громадського призначення. Розглянуто структуру транспортно-пересадочних вузлів, та наведено коротку характеристику кожного з його складових елементів міської транспортної інфраструктури, регіонального та міжрегіонального транспорту та прилеглих міських територій. Описано склад територій вулично-дорожньої мережі міста, ділянок вуличного транспорту, ділянок позавуличного транспорту, ділянок позавуличних пішохідних переходів, ділянок стоянок, ділянок об'єктів транспортної інфраструктури як складових території міської транспортної інфраструктури транспортно-пересадочного вузла. В статті пропонується класифікація транспортно-пересадочних вузлів по двох основних складових, що визначають роль та ієрархію того чи іншого вузла в системі, а саме транспортна класифікація та планувальна класифікація
 • Документ
  Керування автоматичною двоступінчастою трансмісією технологічного електротранспорту
  (КНУБА, 2016) Скіданов, В. М.; Іносов, С.; Самойленко, М. І.; Мантицький, О.
  Дослідження стосується технологічного внутрішньозаводського електротранспорту електрокарів, електронавантажувачів, електроштабелерів, електровізків тощо. З'ясована необхідність застосування технічних рішень та створення відповідних алгоритмів керування передатним числом трансмісії для низькошвидкісних транспортних засобів з автономним електроприводом для підвищення їх енергетичної та експлуатаційної ефективності. Розроблено керуючі алгоритми та методологічний супровід задачі побудови систем автоматизованого керування перемиканням передач двоступінчастою коробкою передач у довільних тягових та гальмівних режимах руху.
 • Документ
  Удосконалення робочого обладнання скреперів
  (2016) Волянюк, В. О.; Горбатюк, Є. В.; Міщук, Д. О.
  В статті розглянуто удосконалення робочого обладнання скреперів шляхом впрова¬дження його нових конструктивних схем. Це дозволить збільшити продуктивність скреперів і знизити собівартість робіт. Зниження собівартості робіт буде здійснюватися за рахунок використання на тягачах скреперів двигунів меншої потужності. Наведені нетрадиційні конструктивні схеми робочого обладнання скреперів, опис їх робочого процесу і залежності для розрахунку основних параметрів.
 • Документ
  Робоче обладнання екскаватора для поперечного копання
  (КНУБА, 2016) Сукач, М. К.; Лисак, С.
  Запропоновано установку з адаптованим робочим органом поперечного копання для повного розкривання підземного трубопроводу за його периметром. Конструкція установки дозволяє розробляти ґрунт одночасно з обох сторін від труби, а також виключає необхідність використання спеціальної машини, що підкопує не зруйнований ґрунт під нею. Застосування установки дозволить збільшити ефективність робочого процесу і швидкість проходження комплекту машин.
 • Документ
  Оцінка застосування рукавів високого тиску за допомогою математичної моделі розрахунку розподілу навантажень між металевими обплетеннями
  (КНУБА, 2016) Пелевін, Л. Є.; Мачишин, Г. М.; Богдявічус, М.; Карпенко, М.
  Розглянуто питання підбору та застосування рукавів високого тиску для гідравлічних систем шляхом розрахунку розподілу тиску (динамічних навантажень) на металеве обплетення рукава та визначено розривне зусилля на кожному обплетенні. Побудовано залежність тиску від діаметра рукава та кількості обплетень. Визначено розподіл динамічних навантажень на кожне обплетення та порівняно співвідношення розподілу гідравлічного тиску на кожне обплетення. Порівняно розривне динамічне зусилля звичайних рукавів високого тиску (SN) та компактних (SC).
 • Документ
  Сучасні антифрикційні матаріали
  (2016) Добровольський, О.; Косенко, В.
  Наведені характеристики сучасних антифрикційних матеріалів, які були отримані, досліджені і останнім часом застосовуються для виготовлення деталей, що працюють в умовах тертя та зношування.
 • Документ
  Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок
  (КНУБА, 2016) Назаренко, І. І.; Міщук, Є. О.; Кучинський, В.
  В статті представлені оцінка та аналіз існуючих конструкцій конусних дробарок з ексцентриковим та інерційним приводами. Проведена їх критеріальна оцінка та побудовані гістограми, на основі яких зроблені висновки відносно найбільш перспективних моделей конусних дробарок з метою їх удосконалення. Наведено результати теоретичних досліджень робочого процесу конусних дробарок у вигляді графіка витрат енергії в залежності від степеня дроблення при різних частотах обертання рухомого конуса та залежність вартості дроблення від крупності готового продукту.
 • Документ
  Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоефективності
  (КНУБА, 2016) Волошин, Г.; Гарнець, В. М.; Вовк, О.; Зайченко, С.
  Обґрунтовано параметри конструкції елементів конвеєрних роликів шляхом порівняння питомих енергетичних показників, які витрачаються при пуску і експлуатації стрічкових конвеєрів з різними масогабаритними параметрами, на основі проведеного системного аналізу існуючих вітчизняних стандартних типових рішень і іноземних аналогів. Проведенні дослідження дозволили розробити принципово нову конструкцію конвеєрного ролика з суцільнотягнутим корпусом, який по своїм масогабаритним показникам дозволяє наблизитись до закордонних зразків.
 • Документ
  Дискретне моделювання і розробка вдосконалених режимів керування електромеханічною системою мостового крана
  (КНУБА, 2016) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Комоцька, С. Ю.
  Запропонована двомасова дискретна модель для дослідження технологічних операцій підйому вантажу мостовим краном. Задля забезпечення раціональних експлуатаційних режимів керування електромеханічною системою мостового крана необхідно контролювати темп нарощування динамічних навантажень за заданої продуктивності підйомно-транспортуючого обладнання, що забезпечує мехатронна система, побудована на базі мікроконтроллерів. Отримані результати щодо показників якості перехідних процесів й раціоналізації швидкодії електромеханічної системи підйому вантажу мостового крана.
 • Документ
  Дослідження процесу викорчовування при роботі за оптимальним ривковим режимом
  (КНУБА, 2016) Паламарчук, Д.; Голотюк, М.
  Більшість сучасних машин для підготовчих робіт мають гідравлічний привід робочого обладнання. Незважаючи на переваги, суттєвим недоліком гідравлічних систем приводу є значна інерційність. При зміні подачі гідрорідини до гідроциліндрів виникають коливання обладнання, особливо це помітно при вмиканні і вимиканні подачі гідрорідини до циліндра. Такі коливання негативно впливають на довговічність шарнірів кінематичних пар, ланки та механізми. Наступною проблемою гідравлічних систем є виникнення ударів при досягненні крайніх точок руху ланок. Удари виникають як між ланками механізму, так і в самій гідросистемі. Тому завданням роботи є знаходження такого режиму руху штоків гідроциліндрів викорчовувача, який забезпечуватиме максимальне зусилля на робочому органі.