Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська»

Ескіз

Дата

2019

Автори

Слєпцов, О. С.
Куковальська Н. М.
Ніканоров, С. О.
Горіна, А. О.
Адаменко М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет будівництва та архітектури

Анотація

У статті описується методична послідовність та враження учасників від проведення занять з архітектурного проектування зі студентами першого курсу під керівництвом завідувача кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА професора О.С.Слєпцова на території Національного заповідника "Софія Київська" у 2016 році.

Опис

Ключові слова

Софія Київська, архітектурне проектування, архітектурне навчання, обмірна практика, проектна практика, реставрація, пам'ятка архітектури, Sophia of Kyiv, architectural design, architectural education, measuring practice, design practice, restoration, architectural monument, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська» / О. С. Слєпцов, Н. М. Куковальська, С. О. Ніканоров С. О., А. О. Горіна, М. В. Адаменко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Куліков П. М. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 19. - С. 171 - 189.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced