Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Слєпцов, О. С.
Куковальська Н. М.
Ніканоров, С. О.
Горіна, А. О.
Адаменко М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет будівництва та архітектури
Анотація
У статті описується методична послідовність та враження учасників від проведення занять з архітектурного проектування зі студентами першого курсу під керівництвом завідувача кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА професора О.С.Слєпцова на території Національного заповідника "Софія Київська" у 2016 році.
Опис
Ключові слова
Софія Київська, архітектурне проектування, архітектурне навчання, обмірна практика, проектна практика, реставрація, пам'ятка архітектури, Sophia of Kyiv, architectural design, architectural education, measuring practice, design practice, restoration, architectural monument, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська» / О. С. Слєпцов, Н. М. Куковальська, С. О. Ніканоров С. О., А. О. Горіна, М. В. Адаменко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Куліков П. М. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 19. - С. 171 - 189.
Зібрання