Использование рекуррентных формул числовых последовательностей для дискретного моделирования поверхностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Ботвиновская, С. И.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статтю присвячено питанням дискретного моделювання і формоутворення геометричних об’єктів за заданими вихідними умовами. Різні рекурентні формули однієї і тієї ж числової послідовності можуть бути основою для дискретного моделювання різних поверхонь з однаковими початковими умовами. Відомо також, що не всяка числова послідовність дискретно визначає неперервний геометричний образ, тому актуальною проблемою є аналіз рекурентних формул нескінченних числових послідовностей з позицій їх придатності для дискретного визначення неперервних геометричних образів різної вимірності.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, дискретне моделювання, числові послідовності, рекурентні формули, геометричні моделі, неперервні геометричні образи, точковий каркас поверхні
Бібліографічний опис
Ботвиновская С. И. Использование рекуррентных формул числовых последовательностей для дискретного моделирования поверхностей / С. И. Ботвиновская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 16 - 20. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання