Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу

Ескіз

Дата

2010

Автори

Цюцюра, С. В.
Цюцюра, М. І.
Харитонов, Д. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кращої світової практики деяких високорозвинених країн, класифікації основних ознак проектів і програм із застосуванням програмно-цільового методу в управлінні проектами.

Опис

Ключові слова

програмно-цільовий метод, метод аналізу витрат і вигод (CBA), метод аналізу витрат і корисності (CUA), метод аналізу витрат і результативності (CEA), ключові індикатори успіху, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Цюцюра С. В. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 23 - 29. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced