Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статтю присвячено дослідженню кращої світової практики деяких високорозвинених країн, класифікації основних ознак проектів і програм із застосуванням програмно-цільового методу в управлінні проектами.
Опис
Ключові слова
програмно-цільовий метод, метод аналізу витрат і вигод (CBA), метод аналізу витрат і корисності (CUA), метод аналізу витрат і результативності (CEA), ключові індикатори успіху, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Цюцюра С. В. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 23 - 29. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання