Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Смірнов, Вячеслав Миколайович
Головань, Василь Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено результати роботи з наукового напряму “Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин” кафедри основ професійного навчання факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА за 10 років існування кафедри. Одна із тематик даного наукового напрямку – теоретичні основи створення нових конструкцій бурильного обладнання для роботи на міцних, а також на півзв’язних складних ґрунтах, які потребують використання спеціальних робочих органів. Наведено відомості про основні розробки, використання яких дозволить підвищити ефективність буріння свердловин для будівельного виробництва. Job performances over are brought to scientific direction "Scientific bases of forming of working organs of building machines" of department of bases of the vocational training of faculty to automation and information technologies of КНУСА for 10 of existence of department. One of subjects of this scientific direction are theoretical bases of creation of new constructions of boring equipment for work on durable, and also on semi coherent difficult soils that require the use of the special working organs. Information over is brought about basic developments the use of that will allow to promote efficiency of well-drilling for a building production.
Опис
Ключові слова
кафедра основ професійного навчання, грунти, свердловини, обладнання
Бібліографічний опис
Смірнов В. М. Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин / В. М. Смірнов, В. П. Головань // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 28. - С. 4 - 11. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання