Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідируючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Книш, В. І.
Буравченко, С. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута ієрархія структурно-логічних схем у методиці проектування БЖ. Теоретично доведена доцільність впровадження 12-АМО-пазлової шкали оцінки пріоритетів впливовості та графо-матрично-інцидентально оцінені їх показники

Опис

Ключові слова

саморегуляція, самооновлення, ієрархія, методика, проектування, регіонально-лідируюча, аналітично-факторна, середовищно- орієнтована, еволюційно-спрямована, матриця інцидентності, оціночна пріоритетність, багатоквартирне житло

Бібліографічний опис

Книш В. І. Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідируючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу / В. І. Книш, С. Г. Буравченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 115-134. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset