Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідируючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута ієрархія структурно-логічних схем у методиці проектування БЖ. Теоретично доведена доцільність впровадження 12-АМО-пазлової шкали оцінки пріоритетів впливовості та графо-матрично-інцидентально оцінені їх показники
Опис
Ключові слова
саморегуляція, самооновлення, ієрархія, методика, проектування, регіонально-лідируюча, аналітично-факторна, середовищно- орієнтована, еволюційно-спрямована, матриця інцидентності, оціночна пріоритетність, багатоквартирне житло
Бібліографічний опис
Книш В. І. Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідируючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу / В. І. Книш, С. Г. Буравченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 115-134. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання