Складні території та основи вивчення морфогенезу інтегрованої громадської архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті формулюється термінологічний апарат дослідження в галузі архітектури інтегрованих об`єктів на складних територіях (ІОнаСТ). Уточнюється класифікація складних територій, що актуальна для даного дослідження, формулюється система сучасних способів їх освоєння, методів та прийомів архітектурно-конструктивної адаптації будівель, як способу, здатного відповідати запитам українського суспільства у процесі його розвитку та формується поняття багатофункціонального інтегрованого громадського об'єкту на складних територіях (БІГОнаСТ)
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, інтенсифікація використання земель, складні території, архітектурно-конструктивна адаптація, інтегровані архітектурні об`єкти на складних територіях(ІОнаСТ), громадська архітектура
Бібліографічний опис
Откаленко-Повалінська М. Ю. Складні території та основи вивчення морфогенезу інтегрованої громадської архітектури / М. Ю. Откаленко-Повалінська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. у-нт буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 509-519. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання