Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах

Ескіз

Дата

2013

Автори

Хоружий, П. Д.
Петроченко, О. В.
Василюк, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблему підвищення якості питної води в системах сільськогосподарського водопостачання при зменшенні капітальних і експлуатаційних ресурсів. Показано, що на групових сільськогосподарських водопроводах доцільно застосовувати децентралізовані схеми підготовки і розподілення води на технічні і питні потреби, в яких питну воду отримують шляхом доочищення технічної води на спеціальних установках. Наведена методика визначення максимальної кількості таких установок в системі водопостачання.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, децентралізований господарсько-питний водопровід, технічна вода, питна вода, водоочисна станція, ресурсозбереження, чистий дисконтований дохід, децентрализованный хозяйственно-питьевой водопровод, техническая вода, питьевая вода, водоочистная станция, ресурсосбережение, чистый дисконтированный доход, decentralizing economic-drinkable plumbing, technical water, drinking-water, water-treatment plant, saving of recourses, net discounted profit

Бібліографічний опис

Хоружий П. Д. Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах / П. Д. Хоружий, О. В. Петроченко, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 37 - 44. – Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset