Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблему підвищення якості питної води в системах сільськогосподарського водопостачання при зменшенні капітальних і експлуатаційних ресурсів. Показано, що на групових сільськогосподарських водопроводах доцільно застосовувати децентралізовані схеми підготовки і розподілення води на технічні і питні потреби, в яких питну воду отримують шляхом доочищення технічної води на спеціальних установках. Наведена методика визначення максимальної кількості таких установок в системі водопостачання.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, децентралізований господарсько-питний водопровід, технічна вода, питна вода, водоочисна станція, ресурсозбереження, чистий дисконтований дохід, децентрализованный хозяйственно-питьевой водопровод, техническая вода, питьевая вода, водоочистная станция, ресурсосбережение, чистый дисконтированный доход, decentralizing economic-drinkable plumbing, technical water, drinking-water, water-treatment plant, saving of recourses, net discounted profit
Бібліографічний опис
Хоружий П. Д. Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах / П. Д. Хоружий, О. В. Петроченко, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 37 - 44. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання