Як студенти-першокурсники стають винахідниками

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі описано важливість залучення студентів-першокурсників до наукової роботи. Дана стаття буде корисна, в першу чергу, викладачам, адже вона направлена допомогти юним початківцям осмислити значущість наукових досліджень для себе і своєї держави; по-друге, студентам старших курсів для само мотивації та заохочення першокурсників до участі в науково-дослідних роботах; по-третє, для людей керівних посад та методистів для формування відповідних умов праці та забезпечення доступу до лабораторій, прийому участі в обмінних та стажувальних програмах.
Опис
Ключові слова
нарисна геометрія, інженерна графіка, комп’ютерна графіка, студенти-першокурсники, винахідники, начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика, студенты-первокурсники, изобретатели, a descriptive geometry, an engineering graphics, computer graphics, first-year-students, inventors
Бібліографічний опис
Юрчук В. П. Як студенти-першокурсники стають винахідниками / В. П. Юрчук, А. Г. Козловський // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 149 - 154. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання