Місце культурно-видовищних центрів в сучасній зарубіжній і українській архітектурній типології

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються культурно-видовищні центри,як перспективний тип сучасних закладів культури,їх основні структурні елементи, проведено порівняльний аналіз діючих нормативних документів України і РФ, а також наукових і інших джерел з метою визначення місця культурновидовищних центрів в сучасній зарубіжній і архітектурній типології.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, громадські будівлі, заклади культури, культурно-видовищні центри, архітектурна типологія
Бібліографічний опис
Хмельницька А. В. Місце культурно-видовищних центрів в сучасній зарубіжній і українській архітектурній типології / А. В. Хмельницька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 482-489. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання