Методологічні основи планування території регіонів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Айлікова, Ганна Вітольдівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації розглянуто місце містобудівної документації регіонального рівня в сучасних умовах впровадження ринкових відносин, гуманізації суспільства, нових поглядів на використання ресурсного потенціалу регіонів та пошуку європейських шляхів розвитку. В дослідженні проаналізовано зміни пріоритетів та цілей в роботах з планування територій, починаючи з робіт епохи Відродження до нашого часу. Автором регіон розглядається як складна динамічна містобудівна система (РМС) з усіма притаманними їй особливостями. Висвітлені питання побудови просторової моделі розвитку регіону та його окремих складових, визначені цілі, принципи та критерії його сталого розвитку, а також основні фактори, що впливають на розвиток РМС. В роботі представлені алгоритм та сукупність методів розроблення містобудівної документації регіонального рівня. Апробація запропонованих єдиних методичних основ розглянута на прикладі трьох областей України.
Опис
Ключові слова
планувальна структура регіону, функціональне зонування території, режим використання функціональних зон, сталий розвиток регіонів
Бібліографічний опис
Айлікова Г. В. Методологічні основи планування території регіонів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2015. - 23 с. - Бібліогр. : с. 22 -23.
Зібрання