Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об’єктів земельних кадастрових систем

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гавриленко, Дмитро Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертації викладено авторський підхід в обґрунтуванні та дослідженні інформаційних і просторово-топологічних моделей об'єктів земельних кадастрових систем в умовах України. Доведено, що всі просторові об'єкти земельно-кадастрової системи, можуть бути описані за допомогою мультиполігона, що дозволяє спростити опис складних контурів і зменшити обсяг бази даних. Розроблено структуру збереження просторової інформації на основі абстрактного класу «геометрія об’єктів», який дозволяє інтегрувати дані земельного кадастру до єдиної системи геопросторо- вих даних. Розроблено теорію та алгоритм топологічної і координатної корекції меж полігонів із спільною геометрією, які забезпечують геометричну цілісність об'єктів, як при випадкових похибках, так і при грубих помилках, а так само сприяє підвищенню точності визначення площ. Удосконалено структуру облікової частини автоматизованої земельно-кадастрової системи на основі існуючого законодавства, практики ведення вітчизняного земельного кадастру, досвіду зарубіжних країн. Виділено основні метрики якості земельно-кадастрової інформації. Встановлено критерії для оцінки якості геометрії земельної ділянки, які використані для аналізу просторової інформації обмінних файлах IN4. Розроблено технологію переведення до електронного виду інформації по правовстановлюючих документах, що були видані раніше, і виконана оцінка трудовитрат і якості інформації при введенні атрибутивних даних. Розроблено класифікацію користувачів земельно-кадастрової інформації в мережі Інтернет та виконано порівняльний аналіз сучасних технологій представлення просторової інформації в Інтернет.

Опис

Ключові слова

земельно-кадастрові системи, моделі даних, топологія, бази даних, якість даних, картографічні мережеві сервіси

Бібліографічний опис

Гавриленко Д. Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об’єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2011. - 18 с. - Бібліогр. : с. 16

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset