Концептуальна модель побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів територій в рамках державної системи моніторингу довкілля

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання створення єдиного інформаційного середовища для державної системи моніторингу довкілля, яке базується на веденні екологічних паспортів територій і об’єднає можливості і зусилля численних служб для вирішення завдань комплексного спостереження, оцінювання і прогнозування стану навколишнього середовища в Україні.
Опис
Ключові слова
екологічний паспорт території, екологічний паспорт підприємства, екологічний моніторинг, геоінформаційна система, управлінські рішення у сфері природокористування, державна політика у сфері екології, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Доманецька І. М. Концептуальна модель побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів територій в рамках державної системи моніторингу довкілля / І. М. Доманецька, О. В. Хроленко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 40 - 44. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання