Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається роль людини та специфіка сприйняття нею, як головним реципієнтом, оточуючого міського середовища. Висвітлюються поширені сьогодні підходи до формування та вдосконалення існуючого міського простору.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, міський простір, архітектура, емоційний вплив, реципієнт, психоемоційне відчуття, городское пространство, архитектура, эмоциональное влияние, реципиент, психо-эмоциональное восприятие, urban space, architecture, emotional influence, psycho- emotional feeling
Бібліографічний опис
Козакова О. М. Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір / О. М. Козакова, Г. В. Кузьміна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 248-253. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання