Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір

Ескіз

Дата

2017

Автори

Козакова, О. М.
Кузьміна, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається роль людини та специфіка сприйняття нею, як головним реципієнтом, оточуючого міського середовища. Висвітлюються поширені сьогодні підходи до формування та вдосконалення існуючого міського простору.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, міський простір, архітектура, емоційний вплив, реципієнт, психоемоційне відчуття, городское пространство, архитектура, эмоциональное влияние, реципиент, психо-эмоциональное восприятие, urban space, architecture, emotional influence, psycho- emotional feeling

Бібліографічний опис

Козакова О. М. Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір / О. М. Козакова, Г. В. Кузьміна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 248-253. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced