Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини

Ескіз

Дата

2010

Автори

Жупаненко, І. В.
Станкевич, А. М.
Чибіряков, В. К.
Шкельов, Л. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З позицій плоскої задачі теорії пружності пропонується методика розрахунку частот власних коливань прямокутного в перерізі пружного тіла, що реалізує комбінований двоетапний чисельно-аналітичний підхід. На першому етапі розрахунку застосовується два альтернативні підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розвяз’анні тестових задач та порівнянні результатів.

Опис

Ключові слова

задачі теорії пружності, частоти вільних коливань, шарнірно-оперта пластина, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини / І. В. Жупаненко, А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 109 - 117. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset