Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З позицій плоскої задачі теорії пружності пропонується методика розрахунку частот власних коливань прямокутного в перерізі пружного тіла, що реалізує комбінований двоетапний чисельно-аналітичний підхід. На першому етапі розрахунку застосовується два альтернативні підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розвяз’анні тестових задач та порівнянні результатів.
Опис
Ключові слова
задачі теорії пружності, частоти вільних коливань, шарнірно-оперта пластина, кафедра опору матеріалів
Бібліографічний опис
Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини / І. В. Жупаненко, А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 109 - 117. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання