Про динамічну природу містобудівної системи

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено аналіз еволюції поглядів на сутність та динамічну природу містобудівної системи. Розглянуто підходи до трактування сутності поняття «містобудівна система» послідовниками Теорії Складності Міст. Проаналізовано сутність поняття «містобудівна система» в рамках демоекологічної концепції.
Опис
Ключові слова
містобудівна система, динамічна природа, демоекологічна концепція, еволюційно – синергетична парадигма, теорія складності міст
Бібліографічний опис
Гоблик А. В. Про динамічну природу містобудівної системи / А. В. Гоблик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 231 - 240. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання