Спортивні споруди та тренажерне обладнання : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Киселевська, Світлана Михайлівна
Головко, Анатолій Михайлович
Баканичев, Олександр Вікторович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивні споруди та тренажерне обладнання». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та підсумкового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, споруди спортивні, обладнання тренажерне
Бібліографічний опис
Спортивні споруди та тренажерне обладнання : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С. М. Киселевська, А. М. Головко, О. В. Баканичев. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 30 с. - Бібліогр. : с. 27 - 29.