Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років

Ескіз

Дата

2014

Автори

Марковський, А. І.
Яковлєв, М. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Творчість Івана Олександровича Фоміна у Києві 30-х років ХХ сторіччя. Послідовні тенденції розвитку «червоної дорики» у проектах Урядового кварталу та будинку Ради Народних Комісарів УРСР.

Опис

Ключові слова

Неокласика, ампір, конкурс, Урядовий квартал, будинок Ради Народних Комісарів УРСР, Фомін, Неоклассика, ампир, конкурс, Правительственный квартал, дом Совета Народных Комиссаров УССР, Фомин, Neoclassical, Empire, competition, Government Quartern, Fomin

Бібліографічний опис

Марковський А. І. Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років / А. І. Марковський, М. І. Яковлєв // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 56-64. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset