Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Творчість Івана Олександровича Фоміна у Києві 30-х років ХХ сторіччя. Послідовні тенденції розвитку «червоної дорики» у проектах Урядового кварталу та будинку Ради Народних Комісарів УРСР.
Опис
Ключові слова
Неокласика, ампір, конкурс, Урядовий квартал, будинок Ради Народних Комісарів УРСР, Фомін, Неоклассика, ампир, конкурс, Правительственный квартал, дом Совета Народных Комиссаров УССР, Фомин, Neoclassical, Empire, competition, Government Quartern, Fomin
Бібліографічний опис
Марковський А. І. Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років / А. І. Марковський, М. І. Яковлєв // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 56-64. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання