Особливості утворення ущільнених зон грунту навколо бічної поверхні вдавлюваних паль

Ескіз

Дата

2011

Автори

Цимбал, С. Й.
Малишев, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено порівняння аналітичних методів розрахунку радіуса зони ущільнення ґрунту навколо бічної поверхні вдавлюваних паль з практичними результатами. Запропоновано методику побудови ущільненої зони навколо бічної поверхні квадратної та таврової палі.

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки, вдавлювані палі, ущільнені зони, ґрунт

Бібліографічний опис

Цимбал С. Й. Особливості утворення ущільнених зон грунту навколо бічної поверхні вдавлюваних паль / С. Й. Цимбал, О. В. Малишев // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 99 – 108. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset