Ієрархічна структура взаємовпливовостей у поектуванні багатоквартирного житла

Ескіз

Дата

2016

Автори

Книш, В. І.
Буравченко, С. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто чотири основні групи взаємовпливовостей у проектуванні з огляду на його цілеспрямування, процесуальне відображення, різнофакторні протидії та дієстрямованість ії подолання та забезпечення динаміки створення багатоквартирного житла (далі – БЖ) шляхом структурнологічного та матрично-інцидентного оцінювання з використанням системи в 12 АМО-пазлів для оцінення пріоритетів впливу, а також графо-матричноінцидентально оцінені ці показники.

Опис

Ключові слова

цілеспрямування, процес, протидія, подолання, проектування, багатоквартирне житло, структурно-логічна схема, граф інцидентності, матриця суміжність, пріоритетність, впливовість, АМО-пазлове оцінювання, goal directivity, process, contraction, overcoming, the apartment building design, classification, demand, graph, structural-logical scheme, incidence matrix, connection matrix, priority, AMO-puzzle evaluation, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Книш В. І. Ієрархічна структура взаємовпливовостей у поектуванні багатоквартирного житла / В. І. Книш, С. Г. Буравченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч. 1. - С. 250-270. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset