Методичні положення архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій і зон їх впливу

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті дано визначення порушеного міського середовища як частки простору, що формує сукупність специфічних властивостей і взаємозв’язків у функціонально-планувальній структурі містобудівних систем вугледобувних регіонів. Одним з методів реабілітації порушеного міського середовища запропоноване архітектурно-ландшафтне зонування міської території на основі зіставлення існуючих функцій техногенних ландшафтів і потенційних містобудівних навантажень на них. Зазначена методика архітектурно-ландшафтного зонування дозволяє оцінити співвідношення існуючого стану використання порушеної території та її містобудівний потенціал і запропонувати раціональні шляхи архітектурно-ландшафтної реабілітації порушеного міського середовища.
Опис
Ключові слова
порушене міське середовище, реабілітація архітектурно-ландшафтна, зонування міської території
Бібліографічний опис
Чемакіна О. В. Методичні положення архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій і зон їх впливу / О. В. Чемакіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 186-192. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання