Про один алгоритм розв’язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності

Ескіз

Дата

2015

Автори

Чибіряков, В. К.
Станкевич, А. М.
Мельничук, В. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній роботі запропоновано для розв’язання диференціальних рівнянь задач теплопровідності використовувати метод скінченних різниць по часовій координаті та метод дискретної ортогоналізації С.Г. Годунова для кожного часового шару по просторовій координаті.

Опис

Ключові слова

нестаціонарна теплопровідність, метод скінченних різниць, метод С.Г. Годунова, неявний алгоритм, точність, стійкість, кафедра вищої математики, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Чибіряков В. К. Про один алгоритм розв’язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, В. Ф. Мельничук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 95. – С. 90 - 95. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset