Спортивні єдиноборства (боротьба) з методикою викладання: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гребенніков, Сергій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивні єдиноборства (боротьба) з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальну літературу, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, єдиноборства спортивні, боротьба спортивна, методика викладання

Бібліографічний опис

Спортивні єдиноборства (боротьба) з методикою викладання: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. В. Гребенніков. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. – 26 с. - Бібліогр. : с. 23 - 25.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset