English for Specific Purposes: English for Civil Engineering

Ескіз

Дата

2021

Автори

Рубцова, Світлана Вячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Аванпост-Прим

Анотація

Навчальний посібник «English for Specific Purposes: English for Civil Engineering» призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», які вивчають фахову англійську мову, а також усіх, хто прагне вдосконалити англійську мову в межах цивільного будівництва. Мета посібника – формувати англомовну лексичну компетентність студентів у професійно орієнтованому читанні (ПОЧ) з використанням автентичних матеріалів та візуалізіції навчальної інформації (ВНІ), вміння розширювати їхні технічні знання і формувати індивідуальну лексичну усвідомленість, формувати реальний словниковий запас (активний і пасивний) для рецептивних і репродуктивних видів мовленнєвої діяльності, розвивати інтелектуальні та компенсаторні вміння при читанні з подальшим формуванням англомовної комунікативної компетентності.

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, іноземна мова

Бібліографічний опис

Рубцова С. В. English for specific purposes: english for civil engineering : навч. посібник : для студ. галузі знань 19 "Архітектура і будівн." спец. 192 "Буд-во та цивіл. інженерія" / С. В. Рубцова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Аванпост-Прим, 2021. - 105 с. : іл. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced