Функціонально-планувальна організація фізкультурно-ігрових закладів для дітей шкільного віку

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бадюл, Марія Геннадіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертаційному дослідженні встановлено актуальність створення місць для активного відпочинку дітей. В результаті проведеного аналізу науково-теоретичних праць у різних галузях автором не виявлено спеціальних досліджень щодо розвитку активного дозвілля дітей в системі міста. У праці визначені історичні передумови виникнення дитячих фізкультурно-ігрових закладів, відмічена важливість впровадження культурних традицій у виховання молоді. При аналізі психологічних аспектів відзначена роль рухливих ігор, як найбільш цікавої та властивої в дитячому віці. За допомогою розробленого «методу формування простору на основі аналізу психологічного сприйняття дітьми спорту та рухливих ігор» виявлені планувальні властивості місць для занять відносно віку гравців. Вивчено стан та існуючу типологію об’єктів, та доведена актуальність розробки місць для активного відпочинку дітей у структурі міста. Запропоновано новий тип об'єкту - фізкультурно-ігровий заклад для дітей шкільного віку. Розроблено типологію цього закладу відносно віддаленості від житла та взаємозв’язку з іншими функціями. Виявлені зовнішні та внутрішні чинники впливу, які відокремлені у п’ять зовнішніх факторів та п’ятнадцять класифікуючих ознак. За допомогою розробленої «методики формування простору на основі комплексу чинників» виявлені функціональні, планувальні та об'ємно-просторові особливості організації по кожному з типів закладів. Розроблено «методику оцінки функціонально- планувальних рішень архітектурних об’єктів», та виявлено критерії оцінки фізкультурно-ігрових закладів. Визначено принципи функціонально-планувальної організації фізкультурно-ігрових закладів, які розглянуто через прийоми та засоби їх реалізації.

Опис

Ключові слова

функціонально-планувальна організація, фізкультурно-ігрові заклади, метод оцінки архітектурних об’єктів, дитячі розважальні об’єкти

Бібліографічний опис

Бадюл М. Г. Функціонально-планувальна організація фізкультурно-ігрових закладів для дітей шкільного віку : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Бадюл Марія Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2015. - 21 с. - Бібліогр. : с. 19 - 20

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset