Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ковальська, Г. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто сучасні проблеми подальшого розвитку промислових територій, які на сьогодні не виконують функції промисловості. Розкрито, що у занедбаних промзон є великий потенціал для розвитку і ревіталізації. Наведено приклад вдалої ревіталізації промислових об’єктів у центральній частині м. Києва, створення UNIT.City – першого інноваційного парку в Україні. Проаналізовано історичні і містобудівні аспекти промислової території кварталу, розташованого в історичній місцевості Печерськ, що тільки очікує свого архітектурно-містобудівного та економічного відродження.

Опис

Ключові слова

промислові підприємства, ревіталізація, індустріальний ландшафт, історична зона, пам’ятки промислової архітектури, інноваційний парк, промышленные предприятия, ревитализация, индустриальный ландшафт, историческая зона, памятники промышленной архитектуры, инновационный парк, industrial enterprises, revitalization, industrial landscape, historical area, industrial architecture monuments, innovation park, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Ковальська Г. Л. Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста / Г. Л. Ковальська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 373 - 382. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset