Імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну в трубопроводі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Наголкіна, З. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну представляє собою стохастичне диференціальне рівняння з необмеженим коефіцієнтом знесення. Вона дає можливість визначити середньоквадратичні оцінки розподілів температури.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, теплоносії, турбулентний режим, втрати теплової енергії, heat transfers, turbulent regime, thermal energy losses
Бібліографічний опис
Наголкіна З. І. Імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну в трубопроводі / З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 439-442. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання