Системи частинок як перспективний інструмент комп'ютерної симуляції еволюції містобудівних систем

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена проблемі застосування інструментів комп'ютерної графіки, а саме, систем частинок, для комп'ютерної симуляції еволюції містобудівних систем. У роботі розглянуті особливості інструменту «системи частинок», обговорюються перспективи застосування даного інструменту для вирішення містобудівних завдань.
Опис
Ключові слова
місто, містобудівна система, еволюція, комп'ютерна симуляція, система частинок, агентно-орієнтоване моделювання, комп'ютерна графіка
Бібліографічний опис
Гоблик А. В. Системи частинок як перспективний інструмент комп'ютерної симуляції еволюції містобудівних систем / А. В. Гоблик, П. О. Супрун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 154-162. - Бібліогр : 12 назв.
Зібрання