Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику

Ескіз

Дата

2013

Автори

Галкін, О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Об'єктом дослідження є методологія вибору моделі, як одна із проблем інтелектуального аналізу даних. Метою дослідження є вивчення проблеми перенавчання, коли доступною є множина гіперпараметрів або моделей. В статті розглядається методологія оптимізації гіперпараметрів з використанням методу градієнтного спуску, а також проблема перенавчання у виборі моделі з використанням критерію помилки перевірки.

Опис

Ключові слова

вибір моделі, проблема перенавчання, оптимізація гіперпараметрів, выбор модели, проблема переобучения, оптимизация гиперпараметров, model selection, over-fitting problem, optimizing hyperparameters

Бібліографічний опис

Галкін О. Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику / О. Галкін // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 82. – С. 82 - 86. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset