Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлено проблеми еволюції та розвитку архітектурного середовища пенітенціарних закладів на різних рівнях. Розглянуто методологічні засади, закономірності перетворень та критерії моделювання середовища виправного закладу як складної архітектурної системи, яка еволюціонує.
Опис
Ключові слова
Кафедра рисунку і живопису, пенітенціарний комплекс, рівні архітектурного середовища, функціонально-просторова організація
Бібліографічний опис
Третяк Ю. В. Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів / Ю. В. Третяк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 363-374. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання