Психологія здорового способу життя : методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз

Дата

2023

Автори

Мороз Ірина Михайлівна,

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Опис

Ключові слова

кафедри професійної освіти, психологія, психологічне здоров'я

Бібліографічний опис

Психологія здорового способу життя : методичні вказівки до вивчення курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Київ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : І. М. Мороз. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 31-32.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset