Технологія проведення змагань: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2022

Автори

Гребенніков, Сергій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Технологія проведення змагань». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальну літературу, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, змагання, технологія проведення

Бібліографічний опис

Технологія проведення змагань : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. В. Гребенніков. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. – 29 с. - Бібліогр. : с. 26 - 28.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset