Основные положения методологии формализации факторов, влияющих на технологию реконструкции

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті викладені декомпозиція задачі, основні принципи, прийняті концепції і допущення, що лежать в основі методології формалізації факторів впливу при реконструкції будівель, промислової та цивільної забудови.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельного виробництва, технологія, формалізація, фактори, реконструкція, технология, формализация, факторы, реконструкция
Бібліографічний опис
Осипов А. Ф. Основные положения методологии формализации факторов, влияющих на технологию реконструкции / А. Ф. Осипов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 374 - 382. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання