Застосування кепстрів у акустичній діагностиці технічного стану будівельних та піднімально-транспортних машин і механізмів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано кепстр у якості комбінованої діагностичної ознаки для акустичного аналізу технічного стану будівельних та підіймально-транспортних машин і механізмів, які функціонують у режимах пуску/гальмування. Кепстр багато в чому визначає як діагностичний засіб поточний стан вказаних машин, а також прогнозує найближчу зміну цього стану.
Опис
Ключові слова
кафедра основ професійного навчання, кепстр, акустична діагностика, технічний стан, будівельні та підіймально- транспортні машини і механізми, кепстр, акустическая диагностика, техническое состояние, строительные и подъёмно-транспортные машины и механизм, kepstr, acoustic diagnostics, technical state, constructing and material ha ndling vehicles and mechanisms
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Застосування кепстрів у акустичній діагностиці технічного стану будівельних та піднімально-транспортних машин і механізмів / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 87 – 93. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання