Геометричний аналіз макроструктури плоских напівобмежених струмин

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
При вентиляції приміщень використовуються струминні течії, які настилаються на тверді поверхні. Недостатній розвиток теорії таких струмин призводить до потреби у складних експериментальних дослідженнях, що збільшує собівартість вентиляційних систем. Тому актуальною задачею є розробка підходів до аналітичного опису таких струмин.
Опис
Ключові слова
струмини напівобмежені, вихори великомасштабні, аналіз геометричний, вентиляція приміщень, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Мілейковський В. О. Геометричний аналіз макроструктури плоских напівобмежених струмин / В. О. Мілейковський // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М .Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 2. - С. 122-127. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання