Геометричний аналіз макроструктури плоских напівобмежених струмин

Ескіз

Дата

2011

Автори

Мілейковський, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При вентиляції приміщень використовуються струминні течії, які настилаються на тверді поверхні. Недостатній розвиток теорії таких струмин призводить до потреби у складних експериментальних дослідженнях, що збільшує собівартість вентиляційних систем. Тому актуальною задачею є розробка підходів до аналітичного опису таких струмин.

Опис

Ключові слова

струмини напівобмежені, вихори великомасштабні, аналіз геометричний, вентиляція приміщень, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Мілейковський В. О. Геометричний аналіз макроструктури плоских напівобмежених струмин / В. О. Мілейковський // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М .Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 2. - С. 122-127. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced