Вип. 2

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/144

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  Моделирование геометрических параметров развития взрыва при изменении оболочки заряда
  (КНУБА, 2011) Бетин, В. Д.; Дворников, В. А.; Шамрай, Е. В.
  Стаття присвячена моделюванню процесу вибуху свердловинного заряду при різній товщині і матеріалі оболонки. Вивчені геометричні параметри розвитку вибуху при зміні оболонки заряду. Доведено, що наявність тонкої оболонки заряду приводить до створення інтервалу часу (у десятки мікросекунд) між проходженням хвилі детонації по ВВ і проривом продуктів детонації через оболонку. Це дозволяє розробити конструкції свердловинних зарядів зі спрямованою дією вибуху і раціонально розподіленою по довжині свердловини масою ВВ. Результати моделювання геометричних параметрів розвитку вибуху використані для розробки конструкцій свердловинних зарядів з бічною порожниною і лінійним ініціюванням, успішно застосованих для відбійки порід у кар'єрах та при проведенні спеціальних підривних робіт.
 • Документ
  Особливості використання сонячної енергії в агропромисловому комплексі
  (КНУБА, 2011) Хорсєв, П. В.; Чаплигін, І. В.; Терентьєва, Н. Л.
  В статье рассмотрены особенности использования солнечной энергии в общем балансе потребления энергоисточников в агропромышленном комплексе. Дана технико-экономическая оценка использования солнечной энергии и особенности ее применения.
 • Документ
  Особливості енергетичної паспортизації фонду будівель в Україні
  (КНУБА, 2011) Дешко, В. І.; Шевченко, О. М.; Фаренюк, Г. Г.
  В статті наведено аналіз можливості використання чинної методології енергетичної паспортизації для будівель, що експлуатуються при проведенні енергетичного аудиту та впровадженні енергетичного менеджменту. Досліджено фактори впливу на клас енергоефективності будівлі. З використанням європейської нормативної бази запропоновано рекомендації до розвитку енергетичної сертифікації фонду будівель в Україні.
 • Документ
  Питання стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів
  (КНУБА, 2011) Герасимчук, О. В.; Голишев, О. М.; Задорожній, С. І.
  В статті розглянуто питання забезпечення безперебійної та стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів.
 • Документ
  Методичні положення розрахунку приведеного опору теплопередачі стінових конструкцій з вентильованим повітряним прошарком
  (КНУБА, 2011) Колесник, Є. С.; Венжего, Г. С.
  Проведення аналізу основних існуючих методичних принципів щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі та розроблення уточненої методики розрахунку приведеного опору теплопередачі стінових конструкції з вентильованим повітряним прошарком.
 • Документ
  Геометричне моделювання деформованого стану пружного середовища, що перебуває під дією заданого навантаження
  (КНУБА, 2011) Скочко, В. І.
  В работе представлена методика, позволяющая смоделировать и рассчитать процесс упругой деформации тела с заданными геометрическими и физико-механическими параметрами. Простота модели нерастяжимой нити, на которой основан предложенный алгоритм, а также её совместимость с соотношениями закона Гука, позволяет относительно просто проследить взаимосвязь между деформациями тела и напряжениями, которые возникают в нём и стабилизируются в процессе итерационного исчисления. Необходимость последнего продиктована высокой нелинейностью связи между координатами центральной и дополнительной сетей, являющихся в совокупности дискретной интерпретацией исследуемого объекта. Помимо простоты составления геометрической модели, удобность методики проявляется в отсутствии необходимости выполнения чрезмерно высокой дискретизации изучаемого тела.
 • Документ
  Обобщение данных по наибольшим максимальным срочным расходам дождевых паводков на реках северных и северо-восточных склонов Крымских гор
  (КНУБА, 2011) Боровский, Б. И.; Тимченко, З. В.
  С использованием комплексов, полученных на основании теории размерностей, проведено обобщение наибольших максимальных срочных расходов воды дождевых паводков для рек северных и северо-восточных склонов Крымских гор. В результате получены расчётные соотношения с высокими значениями индекса корреляции.
 • Документ
  Пристрій для активації та знезараження води
  (КНУБА, 2011) Шевчук, Л. І.; Строган, О. І.; Баранецька, О. Р.; Топчій, В. І.
  Наведено конструкцію нового вібраційного кавітатора, призначеного для ініціювання і активації хіміко-технологічних та очисних процесів, зокрема біологічного знезараження води. Одночасна дія магнітного та кавітаційного полів на шкідливі мікроорганізми ефективно руйнує їх оболонки, забезпечуючи високий ступінь очищення води. Робота кавітатора здійснюється у неперервному режимі подачі рідини із продуктивністю понад 5,5 м3/год.
 • Документ
  Фокальные поверхности конгруэнции отраженных лучей для поверхностей вращения
  (КНУБА, 2011) Денисова, Т. В.
  В статье рассматривается способ нахождения каустических поверхностей (фокальных фигур конгруэнции) при отражении солнечных лучей от поверхностей вращения, заданных параметрическими уравнениями.
 • Документ
  Cредняя сферическая освещенность от выпуклого четырехугольного светопроема, расположенного в плоскости общего положения
  (КНУБА, 2011) Егорченков, В. А.
  Как известно, интегральные характеристики светового поля, одной из которых является средняя сферическая освещенность (ССО), более эффективно оценивают световую среду в помещениях, чем плоскостные, которые заложены в настоящее время в нормы. Поэтому разработка методов расчета ССО для различных систем естественного освещения помещений является актуальным направлением.