Вип. 2

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Моделирование геометрических параметров развития взрыва при изменении оболочки заряда
  (КНУБА, 2011) Бетин, В. Д.; Дворников, В. А.; Шамрай, Е. В.
  Стаття присвячена моделюванню процесу вибуху свердловинного заряду при різній товщині і матеріалі оболонки. Вивчені геометричні параметри розвитку вибуху при зміні оболонки заряду. Доведено, що наявність тонкої оболонки заряду приводить до створення інтервалу часу (у десятки мікросекунд) між проходженням хвилі детонації по ВВ і проривом продуктів детонації через оболонку. Це дозволяє розробити конструкції свердловинних зарядів зі спрямованою дією вибуху і раціонально розподіленою по довжині свердловини масою ВВ. Результати моделювання геометричних параметрів розвитку вибуху використані для розробки конструкцій свердловинних зарядів з бічною порожниною і лінійним ініціюванням, успішно застосованих для відбійки порід у кар'єрах та при проведенні спеціальних підривних робіт.
 • Документ
  Особливості використання сонячної енергії в агропромисловому комплексі
  (КНУБА, 2011) Хорсєв, П. В.; Чаплигін, І. В.; Терентьєва, Н. Л.
  В статье рассмотрены особенности использования солнечной энергии в общем балансе потребления энергоисточников в агропромышленном комплексе. Дана технико-экономическая оценка использования солнечной энергии и особенности ее применения.
 • Документ
  Особливості енергетичної паспортизації фонду будівель в Україні
  (КНУБА, 2011) Дешко, В. І.; Шевченко, О. М.; Фаренюк, Г. Г.
  В статті наведено аналіз можливості використання чинної методології енергетичної паспортизації для будівель, що експлуатуються при проведенні енергетичного аудиту та впровадженні енергетичного менеджменту. Досліджено фактори впливу на клас енергоефективності будівлі. З використанням європейської нормативної бази запропоновано рекомендації до розвитку енергетичної сертифікації фонду будівель в Україні.
 • Документ
  Питання стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів
  (КНУБА, 2011) Герасимчук, О. В.; Голишев, О. М.; Задорожній, С. І.
  В статті розглянуто питання забезпечення безперебійної та стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів.
 • Документ
  Методичні положення розрахунку приведеного опору теплопередачі стінових конструкцій з вентильованим повітряним прошарком
  (КНУБА, 2011) Колесник, Є. С.; Венжего, Г. С.
  Проведення аналізу основних існуючих методичних принципів щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі та розроблення уточненої методики розрахунку приведеного опору теплопередачі стінових конструкції з вентильованим повітряним прошарком.
 • Документ
  Геометричне моделювання деформованого стану пружного середовища, що перебуває під дією заданого навантаження
  (КНУБА, 2011) Скочко, В. І.
  В работе представлена методика, позволяющая смоделировать и рассчитать процесс упругой деформации тела с заданными геометрическими и физико-механическими параметрами. Простота модели нерастяжимой нити, на которой основан предложенный алгоритм, а также её совместимость с соотношениями закона Гука, позволяет относительно просто проследить взаимосвязь между деформациями тела и напряжениями, которые возникают в нём и стабилизируются в процессе итерационного исчисления. Необходимость последнего продиктована высокой нелинейностью связи между координатами центральной и дополнительной сетей, являющихся в совокупности дискретной интерпретацией исследуемого объекта. Помимо простоты составления геометрической модели, удобность методики проявляется в отсутствии необходимости выполнения чрезмерно высокой дискретизации изучаемого тела.
 • Документ
  Обобщение данных по наибольшим максимальным срочным расходам дождевых паводков на реках северных и северо-восточных склонов Крымских гор
  (КНУБА, 2011) Боровский, Б. И.; Тимченко, З. В.
  С использованием комплексов, полученных на основании теории размерностей, проведено обобщение наибольших максимальных срочных расходов воды дождевых паводков для рек северных и северо-восточных склонов Крымских гор. В результате получены расчётные соотношения с высокими значениями индекса корреляции.
 • Документ
  Пристрій для активації та знезараження води
  (КНУБА, 2011) Шевчук, Л. І.; Строган, О. І.; Баранецька, О. Р.; Топчій, В. І.
  Наведено конструкцію нового вібраційного кавітатора, призначеного для ініціювання і активації хіміко-технологічних та очисних процесів, зокрема біологічного знезараження води. Одночасна дія магнітного та кавітаційного полів на шкідливі мікроорганізми ефективно руйнує їх оболонки, забезпечуючи високий ступінь очищення води. Робота кавітатора здійснюється у неперервному режимі подачі рідини із продуктивністю понад 5,5 м3/год.
 • Документ
  Фокальные поверхности конгруэнции отраженных лучей для поверхностей вращения
  (КНУБА, 2011) Денисова, Т. В.
  В статье рассматривается способ нахождения каустических поверхностей (фокальных фигур конгруэнции) при отражении солнечных лучей от поверхностей вращения, заданных параметрическими уравнениями.
 • Документ
  Cредняя сферическая освещенность от выпуклого четырехугольного светопроема, расположенного в плоскости общего положения
  (КНУБА, 2011) Егорченков, В. А.
  Как известно, интегральные характеристики светового поля, одной из которых является средняя сферическая освещенность (ССО), более эффективно оценивают световую среду в помещениях, чем плоскостные, которые заложены в настоящее время в нормы. Поэтому разработка методов расчета ССО для различных систем естественного освещения помещений является актуальным направлением.
 • Документ
  Моделювання прямого та відбитого сонячного світла стосовно задач геліотехніки та геліоосвітлення
  (КНУБА, 2011) Підгорний, О. Л.
  Енергозбереження в будівництві та архітектурі пов’язана з ефективним застосуванням світлової та теплової сонячної енергії, а також мінімізацією енергозатрат для сонцезахисту і створенням комфортного світлового і теплового середовища в будівлях. Суттєвою складовою надходження світлової енергії є пряме сонячне світло, яке має змінний характер в часі як за напрямом променів, так і за добовою тривалістю. Тому має практичне значення моделювання з урахуванням цього прямого, відбитого та заломленого світла, можливість створення багатоланкових потоків світла, та управління ними, розробка прийомів концентрації.
 • Документ
  Геометричний аналіз макроструктури плоских напівобмежених струмин
  (КНУБА, 2011) Мілейковський, В. О.
  При вентиляції приміщень використовуються струминні течії, які настилаються на тверді поверхні. Недостатній розвиток теорії таких струмин призводить до потреби у складних експериментальних дослідженнях, що збільшує собівартість вентиляційних систем. Тому актуальною задачею є розробка підходів до аналітичного опису таких струмин.
 • Документ
  Kавитационные характеристики пакетов шайб в гидравлических системах воздушных судов
  (КНУБА, 2011) Башта, О. Т.; Джурик, О. В.; Ланецький, В. Г.; Романенко, В. Г.
  В работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований кавитационных характеристик пакетов дроссельних шайб. Определено оптимальное количество шайб в пакете, а также диаметр их отверстий для безкавитационной работы.
 • Документ
  Моделирование управления автотранспортной системой биосферосовместимого города
  (КНУБА, 2011) Бакаева, Н. В.
  Предложена модель природо-социо-технической структуры территориальной автотранспортной системы биосферосовеместимого города как объекта управления. Разработана обобщенная модель системы мониторинга в составе автоматизированной системы управления. Выстроена система показателей оценки состояния составляющих природо-социо-технической структуры и предложен критерий оценки в виде гуманитарного баланса.
 • Документ
  Предложения по оценке ресурсо-эффективности строительной продукции
  (КНУБА, 2011) Кобелева, С. А.
  В условиях ограниченности природных ресурсов задача максимизации ресурсной продуктивности материалов, изделий, конструкций на протяжении всего жизненного цикла строительной продукции (от ее создания до утилизации) является стратегически важной.
 • Документ
  Розвиток методики кількісного оцінювання енергоефективності архітектурних рішень
  (КНУБА, 2011) Шулдан, Л. О.; Бродський, М. О.; Гутник, М. Б.
  Стратегічно небезпечна для України залежність від постачання енергоносіїв з інших країн, стійка тенденція до подальшого зростання цін на них, а також стимулювання впровадження інноваційних проектів, спрямованих на скорочення енергоспоживання, збільшує актуальність та економічну перспективу пошуків архітектурних енерговдосконалень, що можуть бути застосовані у широкому діапазоні від проектування до реального будівництва та реконструкції. Проте повний спектр потенціалу енергозбереження у архітектурній практиці не використовується. Цілковито природним є питання: наскільки архітектору вдається вирішувати свою частину завдання з проектування енергоефективного будинку? Тільки якісне оцінювання результату, як улюблений прийом архітекторів, сьогодні не задовольняє замовників. Інвесторам, як і авторам архітектурних проектів, на стадії проектування важливо отримати не тільки якісну, але і об’єктивну кількісну характеристику ефективності проектних очікувань та отриманих результатів по закінченню будівництва.
 • Документ
  Компьютерное моделирование процесса сжигания газа в вихревых топках
  (КНУБА, 2011) Топоренко, С. С.
  В условиях сложившихся политической и экономической ситуаций остро встала угроза топливно-энергетического кризиса. Для избегания этого необходимо эффективно использовать ресурсы страны. После принятия Верховной Радой Украины закона «Об энергосбережении» разумное, экономически выгодное сжигание полезных ископаемых стало главной задачей развития отрасли. Выполненные в последние годы исследования показали, что теплогенерирующие установки большую часть времени работают в условиях неполной нагрузки ввиду особенностей подбора оборудования.Наиболее перспективно увеличить коэффициент использования топливных ресурсов за счет увеличения КПД теплогенерирующих установок в нестационарных режимах путем улучшения аэродинамики топок котлов при взаимодействии закрученных потоков. Эффективность работы децентрализованных систем отопления в первую очередь зависит от применяемых водогрейных котлов. Основными требованиями, предъявляемыми заказчиком к такому оборудованию, являются надежность, безопасность, приемлемое соотношение цена/качество и экономичность. И если перечисленные условия выполняются фирмами-производителями достаточно успешно, то экономичность, особенно в условиях неполной нагрузки существенно разниться в зависимости от организации сжигания топлива.
 • Документ
  Применение биопозитивных принципов при проектировании и строительстве зданий и сооружений на неудобьях
  (КНУБА, 2011) Барыкин, Б. Ю.; Барыкин, А. Б.
  Статья посвящена рассмотрению вопросов строительства на неудобьях в условиях сложного рельефа местности на основе принятых биопозитивных принципов. Предложен комплекс оригинальных технических решений зданий и сооружений, позволяющих эффективно осваивать различные рельефные образования, подземное пространство и прибрежные территории.
 • Документ
  Моделювання освітленості від дзеркально відбиваючих циліндричних шахт
  (КНУБА, 2011) Гарбарук, Ю. В.; Пугачов, Є. В.
  В статье моделируется освещенность горизонтальной плоскости, расположенной под зеркально отражающей цилиндрической световой шахтой. Источником естественного света является облачный небосвод по стандарту МКО. Анализируется характер изменения освещенности, создаваемой отраженным от внутренней поверхности шахты светом, в зависимости от параметров шахты и расстояния расчетной горизонтальной плоскости от нижней основы шахты.
 • Документ
  Методологические вопросы разработки ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2011 «Строительная климатология»
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.; Мартынов, В. Л.; Шитюк, В. П.; Щербакова, Е. Н.
  Данные, заложенные в нормативных документах по строительной климатологии, являются исходными параметрами для решения всех остальных задач, связанных с проектированием объектов.Поэтому очень важна достоверность климатических параметров, включаемых в нормы. Ошибки во входных параметрах сводят на нет все усилия, связанные с решением оптимизационных задач, в том числе и задач снижения энергоёмкости зданий. Еще одной проблемой при решении оптимизационных задач по энергоэффективности зданий является нехватка климатических параметров, заложенных в нормах. Восполнение необходимой климатической информации может быть осуществлено геометрическими методами на основе анализа физических закономерностей изменения во времени и в пространстве климатических параметров.