Аналіз динамічної реакції пілона при стохастичному вітровому навантаженні

Ескіз

Дата

2009

Автори

Гончаренко, М. В.
Гусар, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується вплив стохастичного характеру вітрового навантаження на коливання пластинчато-стрижневої конструкції. Вітрове навантаження представляється сумою двох складових: усталеного тиску і пульсаційної складової, яка описується за допомогою спектра Давенпорта. Дослідження сукупності реалізацій замінюється дослідженням однієї достатньо довгої реалізації. На основі методу статистичного моделювання будується реалізація випадкового процесу. Графік коливань системи будується як сума гармонічних коливань різної частоти з відповідною інтенсивністю і стохастичною початковою фазою

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, вітрове навантаження, пластинчато-стрижнева конструкція, спектр Давенпорта, пілон мосту

Бібліографічний опис

Гончаренко М. В. Аналіз динамічної реакції пілона при стохастичному вітровому навантаженні / М. В. Гончаренко, П. П. Гусар // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 133 - 139. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset