Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками : методичні вказівки та завдання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Стеценко, Сергій Павлович
Бєлєнкова, Ольга Юріϊвна
Гойко, Анатолій Францович
Гриценко, Олександр Сергійович
Сорокіна, Леся Вікторівна
Титок, Вікторія Вікторівна
Цифра, Тетяна Юріївна
Шапошнікова, І. О.
Шевчук, Кирило Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вихідні дані до індивідуальних завдань, укрупнені показники для складання інвесторської кошторисної документації, форми кошторисів. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форми навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, документація інвесторська, документація кошторисна, форми кошторисів
Бібліографічний опис
Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками : методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи та розділу «Економіка будівництва» кваліфікаційної роботи : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С. П. Стеценко, О. Ю. Бєлєнкова, А. Ф. Гойко та інші. – Київ : КНУБА, 2023. – 37 с. : іл. - Бібліогр. : с. 28.