Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних

Ескіз

Дата

2011

Автори

Задоров, В. Б.
Васильєв, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано підхід до побудови концептуальної інформаційної моделі будівель, що включає себе взаємопов’язані ієрархічні об’ємно-планувальні, конструктивні, технологічні та організаційні рішення. Запропонована багатофункціональна абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО) базується на узагальненому форматі (структурі) інтеграції онтологічних знань та даних предметної області «Будівництво». Розглянуто напрямки використання такої АІМО у створенні та розвитку сучасних інформаційних технологій в управлінні будівництвом, застосованих на основі методології «конфігураторів».

Опис

Ключові слова

об’ємно-планувальні рішення (ОПР), конструктивні рішення (КР), технологічні рішення (ТЕХР), організаційні рішення (ОРГР), організаційно-технологічні моделі (ОТМ), абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО), кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Задоров В. Б. Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних / В. Б. Задоров, О. О. Васильєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 52 - 60. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset