Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано підхід до побудови концептуальної інформаційної моделі будівель, що включає себе взаємопов’язані ієрархічні об’ємно-планувальні, конструктивні, технологічні та організаційні рішення. Запропонована багатофункціональна абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО) базується на узагальненому форматі (структурі) інтеграції онтологічних знань та даних предметної області «Будівництво». Розглянуто напрямки використання такої АІМО у створенні та розвитку сучасних інформаційних технологій в управлінні будівництвом, застосованих на основі методології «конфігураторів».
Опис
Ключові слова
об’ємно-планувальні рішення (ОПР), конструктивні рішення (КР), технологічні рішення (ТЕХР), організаційні рішення (ОРГР), організаційно-технологічні моделі (ОТМ), абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО), кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних / В. Б. Задоров, О. О. Васильєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 52 - 60. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання