Чисельний аналіз просторових задач теорії тріщин на основі змішаної схеми метода скінченних елементів

Ескіз

Дата

2011

Автори

Кобельський, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для розв’язання просторових задач теорії тріщин запропоновані комбіновані скінченні елементи змішаного типу в формі шестигранних призм та тетраедрів. Розроблені схеми та обчислювальні алгоритми, що їх реалізують, забезпечують виконання поправки Ірвіна на пластичність та узгоджуються з розв’язком Райса для розподілу напружень в околі вершини тріщини.

Опис

Ключові слова

чисельний аналіз, просторова задача, теорія тріщин, метод скінчених елементів, змішана схема

Бібліографічний опис

Кобельський С. В. Чисельний аналіз просторових задач теорії тріщин на основі змішаної схеми метода скінченних елементів / С. В. Кобельський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 147-156. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset