Типологія управлінських моделей галузевої теорії «геометрична економетрика»

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається типологія управлінських моделей ефективного управління підприємством на основі використання методології наукової теорії інтерпретаційного схематизму «геометрична економетрика».
Опис
Ключові слова
економіко-математичні методи, топологічні моделі управління, аналітичні моделі управління, інваріантні моделі управління, предметні моделі управління, экономико-математические методы, топологические модели управления, аналитические модели управления, инвариантные модели управления, предметные модели управления, economic-mathematical methods, topological case frames, analytical case frames, invariant case frames, subject case frames, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Бондар О. А. Типологія управлінських моделей галузевої теорії «геометрична економетрика» / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 73 - 81. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання