Комплексна технологія очищення стічних вод птахофабрик та фільтрату після їх анаеробного зброджування

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено технологічне рішення очищення стічних вод птахофабрик або тваринних комплексів від азотовмісних сполук та ХСК. Обґрунтовано, що раціональним є попереднє анаеробне зброджування стічних вод з подальшим очищенням частини фільтрату в аеробному процесі для проведення стадії нітрифікації. Раціональне співвідношення аеробного та анаеробного потоків на стадії денітрифікації складає 2:1. Очищення стічної води від сполук нітрогену досягає 77±2% при вихідній концентрації 289 мг/дм3.
Опис
Ключові слова
стічні води, азотовмісні сполуки, анаеробне зброджування, нітрифікація, денітрифікація, сточные воды, азотсодержащие соединения, анаэробное сбраживание, нитрификация, денитрификация, wastewater, nitrogen-containing compounds, filtrate, stockbreeding waste
Бібліографічний опис
Комплексна технологія очищення стічних вод птахофабрик та фільтрату після їх анаеробного зброджування / Н. Б. Голуб, О. А. Козловець, М. В. Шинкарчук, М. В. Потапов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 70-77. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання