Модернізація професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища у вищих навчальних закладах

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бірілло, І. В.
Дорошенко, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Соціально-політичні та економічні зміни в суспільстві, інтеграція України у світове співтовариство неможливі без структуризації та реформування національної системи вищої освіти. У статті розглядаються проблеми організації і забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі дизайну середовища та намічаються перспективні підходи, шляхи організації і змістовного забезпечення навчального процесу в вищих навчальних закладах.

Опис

Ключові слова

професійна підготовка, дизайнер середовища, вища професійна освіта

Бібліографічний опис

Бірілло І. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища у вищих навчальних закладах / І. В. Бірілло, Ю. О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 60 - 65. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset