Дослідження ефективності моментної схеми методу скінченних елементів при розрахунку тонкостінних об’єктів із застосуванням демо-версії системи NASTRAN

Ескіз

Дата

2004

Автори

Кобієв, В. Г.
Барабаш, М. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто програмний комплекс NASTRAN, орієнтований в першу чергу на підготовку повноцінної скінченноелементної моделі з максимальними можливостями моделювання, обліку особливостей геометричного, силового характеру і виконання різних видів розрахунків.

Опис

Ключові слова

NASTRAN, метод скінченних елементів, інженерні розрахунки, динамічне навантаження, просторові конструкції

Бібліографічний опис

Кобієв В. Г. Дослідження ефективності моментної схеми методу скінченних елементів при розрахунку тонкостінних об’єктів із застосуванням демо-версії системи NASTRAN / В. Г. Кобієв, М. С. Барабаш // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 74 –82. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset