Постановка двовимірних задач деформування і континуального руйнування в неоднорідному температурному полі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені вихідні співвідношення задачі термов’язкопружнопластичності і континуального руйнування, застосовуючи теорію Ю.М. Работнова. Наведений опис косокутного універсального скінченного елемента для моделювання плоских об’єктів. На основі розв’язку тестових задач, доведена достовірність результатів, отриманих на основі універсального СЕ для задач термов’язкопружнопластичності.
Опис
Ключові слова
термов’язкопружнопластичність, моментна схема скінчених елементів, універсальний скінчений елемент, плоскі двовимірні тіла, вісесиметричні плоскі тіла, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Постановка двовимірних задач деформування і континуального руйнування в неоднорідному температурному полі / С. О. Пискунов, В. В. Валер // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 194 - 204. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання