Аналіз впливу геометричних параметрів каверни в галтелі вузла з’єднання колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М на його напружений стан

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано розрахунковий аналіз тривимірного пружно-пластичного напруженого стану вузла з’єднання «гарячого» колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М з дефектом у вигляді плоскої напівеліптичної каверни, розташованої на внутрішній поверхні патрубка вузла з’єднання в області галтельного переходу. Проведено оцінювання впливу глибини каверни на напружений стан в її вершині при моделюванні режиму гідравлічних випробувань парогенератора. Виконано оцінювання впливу історії навантаження на напружений стан вузла з’єднання.
Опис
Ключові слова
напружений стан, моделювання режиму гідравлічних випробувань парогенератора
Бібліографічний опис
Банько С. М. Аналіз впливу геометричних параметрів каверни в галтелі вузла з’єднання колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М на його напружений стан / С. М. Банько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 182 – 188. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання