Представлення імітаційної моделі динаміки станів гідравлічного слідкуючого приводу рульового управління на формальних граматиках

Ескіз

Дата

2011

Автори

Пелевін, Л. Є.
Горда, Д. О.
Цюцюра, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено дослідження математичної моделі гідравлічного слідкуючого рульового приводу та побудована мета модель, як множина часткових адекватних моделей складної системи. на основі теорії формальних граматик, що дозволяє виконати ефективну програмну реалізацію.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, імітаційні моделі, динаміки стану, гідравлічний привод, привад рульового управлиння

Бібліографічний опис

Горда Л. Є. Представлення імітаційної моделі динаміки станів гідравлічного слідкуючого приводу рульового управління на формальних граматиках / Л. Є. Пелевін, Д. О. Горда, Г.О. Цюцюра // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 64 - 69. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced